Uslovi korištenja vDinar Programerske Opreme

Zadnje ažurirani dana 6.4.2019. u 2:00 sati.

Ovaj Dogovor, dalje također spomenut kao "Dokument", potpisan je od strane podnositelja zahtjeva (u slučaju da se radi o individualnom Korisniku, dalje definisan u paragrafu "1.1 Opće definicije") ili sa društvom koje on predstavlja (u slučaju da se radi o društvu) i od strane vDinar Programerske Opreme ("vDinar Programerska Oprema", "mi", "nas", "naše", više definicija u paragrafu "1.1 Opće definicije"). Do podnositelja zahtjeva je da se dogovori sa prije spomenutim društvom za odgovornost jednog i drugog za svaku akciju Korisnika (dalje definisan u paragrafu "1.1 Opće definicije"), ili da se odredi treća partija ili legalni entitet, još jednom sa međusobnim dogovorom između podnositelja zahtjeva i treće partije ili legalnog entiteta (više informacija u paragrafu "3.2 Odgovornost").

Definicije

1.1 Opće definicije

Sljedeće definicije će predstavljati, od sada nadalje i u prethodnim koracima ovog Dokumenta sa upućivanjem na ovaj paragraf ("1.1 Opće definicije"), relativno opisana značenja i/ili sinonime.
vDinar Programerska Oprema: platforma i mreža dostupna putem World Wide Web-a na domeni pro.vdinar.info ili https://pro.vdinar.info, također definirana u ovom Dokumentu kao "vDinar Programerska Oprema", "pro.vdinar.info", ili sa osobnim zamjenicama "mi", "nas" i "naše" (sa relativnim varijacijama padeža ili spola).
Korisnik: podnositelj zahtjeva (u slučaju da se radi o individualnom Korisniku), društvo (u slučaju da se radi o društvu) ili legalni entitet koji je prihvatio odgovornost svake akcije Korisnika registriran na vDinar Programerskoj Opremi.

1.2 vDinar Programerska Oprema

vDinar Programerska Oprema, prije spomenuta i predstavljena u paragrafu "1.1 Opće definicije", je platforma gdje Korisnik može napraviti aplikacije za pristup informacijama i upravljanje adresama mreže kriptovalute "vDinar" ili "virtualni Dinar" – vDinar Programerska Oprema nije odgovorna za zadnje spomenutu.

Vrijednost Dogovora

2.1 Vrijednost

Ovaj Dogovor može biti promijenjen: Korisnik prihvaća da sam provjeri za učinjene promjene, znajući da kad god on (Korisnik) koristi vDinar Programersku Opremu, on (Korisnik) spada pod najnovijim uslovima ovog Dogovora. Svaka djelatnost na vDinar Programerskoj Opremi sa registriranim računom spadati će pod uslovima ovog Dogovora u vrijeme počinjenja prvih.

2.2 Korisnikov trud

Korisnik se trudi da poštuje sadržaj ovog Dogovora, uključujući ali ne ograničavajući njegove uslove i njegova pravila. Ako Korisnik krši jedan ili više uvjeta ovog Dokumenta ili ako ne ispunjava jedan ili više uvjeta ovog Dokumenta, Korisnik prihvaća neodgovornost vDinar Programerske Opreme za bilo koju djelatnost vDinar Programerske Opreme ili za bilo koju posljedicu.

2.3 Odbijanje korištenja

Ako on koji namjerava napraviti novi račun na vDinar Programerskoj Opremi ne prihvaća ovaj Dogovor, nije mu dopušteno napraviti novi račun.

Uvjeti Korisnika

3.1 Ispunjavanje uvjeta

Korisnik (u slučaju da se radi o individualnom Korisniku) mora biti najmanje 18 godina star kako bi ispunjavao uvjete za račun na vDinar Programerskoj Opremi, osim ako njegova/e (Korisnikova/e) država/e prebivališta očekuju starije doba punoljetnosti, u tom zadnjem slučaju Korisnik mora imati najmanje toliko godina koliko njegova/e država/e prebivališta očekuju za punoljetnost.

3.2 Odgovornost

Korisnik mora biti odgovoran za svaku djelatnost na vDinar Programerskoj Opremi. Ako je treća partija prihvatila odgovornost za svaku djelatnost Korisnika, no prije spomenuta treća partija ne može biti odgovorna za Korisnikove djelatnosti ili (treća partija) ne ispunjava jedno ili više pravila ovog Dogovora, zajednički sporazum između Korisnika i treće partije izgubi svaku vrijednost, ostaveći svaku odgovornost za počinjene djelatnosti računa Korisniku.

3.3 Čuvanje računa

Ako Korisnik svoje volje daje pristup vanjskoj/im osobi/ama da počinje djelatnosti svojim (Korisnika) računom, on ipak ostaje odgovoran za svaku počinjenu djelatnost, osim ako drugi zajednički sporazum između Korisnika i vanjske/ih osobe/a koja/e je/su počinila/e djelatnosti u pitanju označuje zadnje (vanjska/e osoba/e) za odgovornost počinjenih djelatnosti.

Računi

4.1 Čuvanje podataka

Registriranjem na vDinar Programerskoj Opremi ili bilo kojom djelatnošćom na vDinar Programerskoj Opremi, vDinar Programerska Oprema će sakupiti sve pružane informacije. vDinar Programerska Oprema ima pravo čuvati svaku pružanu informaciju, istoriju djelatnosti ili statistike o Korisniku. Pošto je vDinar Programerska Oprema osnovana na razne informacije i pošto ona (vDinar Programerska Oprema) mora imati konstantnu traku svih dobijenih (depozitirani na vDinar Programersku Opremu) i poslanih (povlačeni sa vDinar Programerske Opreme) fondova zajedno sa informacijama njihovih vlasnika, Korisnik potvrđuje da svaka informacija poslana vDinar Programerskoj Opremi bude nepovratno poslana i da ne očekuje, osim ako drukčije navedeno i dopušteno od strane vDinar Programerske Opreme, uklonjenje bilo kojih čuvanih podataka, istorije djelatnosti ili statistike o njemu (Korisniku).

4.2 Lozinke

vDinar Programerska Oprema štiti svaku Korisnikovu lozinku sa nekoliko koracima kriptografije, znajuči da ni administrator ne može saznati ili dobiti originalnu lozinku iz naše baze podataka. Do Korisnika je dakle da štiti svoj račun dugim i nepredvidljivim lozinkama i da ih čuva potpuno privatnim. vDinar Programerska Oprema nije odgovorna za otete račune ili fundove zbog otkrivenih lozinka.

4.3 Završavanje računa

Korisnik prihvaća da vDinar Programerska Oprema ima pravo na završavanje njegovog (Korisnika) računa ako, zbog nepreciziranih razloga, ono (račun) predstavlja opasnost za sigurnost i/ili stabilnost platforme (vDinar Programerska Oprema), ako Korisnik krši jedno ili više pravila ovog Dogovora ili ako Korisnik ne ispunjava jedan ili više uvjeta ovog Dogovora.
Korisnik također prihvaća da vDinar Programerska Oprema ima pravo na završavanje pojedinačnih aplikacija u njegovom (Korisnika) vlasništvu ako, zbog nepreciziranih razloga, ono (račun) predstavlja opasnost za sigurnost i/ili stabilnost platforme (vDinar Programerska Oprema), ako Korisnik krši jedno ili više pravila ovog Dogovora ili ako Korisnik ne ispunjava jedan ili više uvjeta ovog Dogovora.

4.4 Ispravljanje kredita

Ako vDinar Programerska Oprema dođe do znanja da je kredit jednog računa pogrešno kreditiran dodatnim nezasluženim fundovima ili sredstvama, ona (vDinar Programerska Oprema) ima pravo oduzeti pogrešno kreditirane fundove ili sredstva iz računa u pitanju. Ako Korisnik dođe do znanja da je njegov (Korisnika) račun pogrešno kreditiran dodatnim fundovima ili sredstvama, on (Korisnik) mora što prije kontaktirati vDinar Programersku Opremu, javeći njegov (Korisnika) pogrešan kredit, dozvoljavajući početak istrage. Ako je račun izgubio fundove ili sredstva zbog pogrešno otetog iznosa, Korisnik također mora što prije kontaktirati vDinar Programersku Opremu, javeći njegov (Korisnika) pogrešan kredit, dozvoljavajući početak istrage. vDinar Programerska Oprema nije odgovorna za nepovratne gubitke vezane sa nenamjernim malfunkcioniranjem sistema.

Odbijanje dužnosti

5.1 Neobaveznost pružanja usluga

vDinar Programerska Oprema nije obavezna osiguravati stalno pružanje nijedne svoje usluge, te nije odgovorna za prestanak rada usluga ili za njihov neispravni rad.

5.2 Neodgovornost sustavnih kvara

vDinar Programerska Oprema nije odgovorna za nenamjerne kvarove svog sustava ni za posljedice tih sustavnih kvarova.

Digitalni napadi

6.1 Nedozvoljeni pristup

Korisnik prihvaća da nikada ne proba pristupiti nedozvoljenim sekcijama ili informacijama vDinar Programerske Opreme i (Korisnik) prihvaća da nikad zlobno ne ispituje sigurnost sistema vDinar Programerske Opreme.

6.2 Ukradena sredstva

vDinar Programerska Oprema nije odgovorna za sredstva nepovratno ukradena od strane vanjskih nametljivaca, niti za bilo koji digitalni napad sistemu druge vrste niti za same ukradene račune.